Strona głównaPoradyCzym jest podatek VAT?

Czym jest podatek VAT?

Kupując jakiś przedmiot, płacimy cenę końcową, w skład której chodzi wartość netto produktu oraz doliczony do niej podatek VAT. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ponieważ niektóre produkty można kupić z podatkiem zerowym, ale zdecydowaną większość artykułów dostępnych w sklepach możemy nabyć po zapłaceniu kwoty z podatkiem. Czym dokładnie jest podatek VAT, kto musi go płacić i ile wynosi stawka podatku VAT w Polsce?

Podatek VAT w Europie

Państwa wchodzące w skład Wspólnoty Europejskiej dążą do tego, by ich systemy podatkowe były w jakiś sposób spójne. Całkowite ujednolicenie przepisów podatkowych w całej Unii Europejskiej chyba nie jest możliwe, ale podejmowane są konkretne decyzje dotyczące niektórych kwestii – decyzje wiążące dla wszystkich krajów Unii. Bywa też tak, że jedno państwo, widząc jak dobrze dane rozwiązanie działa w innym państwie członkowskim, decyduje o zastosowaniu podobnych mechanizmów. Wszystko to sprawia, że europejskie systemy podatkowe są pod wieloma względami podobne, choć występują spore różnice, jeśli chodzi o stawki podatku.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej doskonale wiedzą, czym jest podatek VAT i naliczają go w podobny sposób, choć, jak zostało już wspomniane wyżej – stosują różne stawki podatkowe. Pierwszym krajem, w którym wprowadzono podatek VAT, była Francja. Stało się to w 1954 roku. W kolejnych latach podatek VAT stopniowo wprowadzano w kolejnych krajach europejskich, a od 1967 roku obowiązuje on w całej Unii Europejskiej. W Polsce podatek VAT wprowadzono w 1993 roku, a więc jeszcze długo przed tym, zanim Polska stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej.

Podatek VAT a usługi księgowe

Podatek od towarów i usług to swego rodzaju danina. Danina, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Szczegółowo ten mechanizm każdej zainteresowanej osobie wyjaśni biuro podatkowe. Jest to ważne, ponieważ wydaje się, że w rzeczywistości płaceniem podatku obarczeni są wyłącznie konsumenci. To oni płacą podatek za każdym razem, gdy udają się do sklepu i zapełniają koszyk zakupowy produktami spożywczymi, kupują odzież, artykuły budowlane, środki chemiczne itd. W takim razie, jakie są obowiązki sprzedawców, w jaki sposób podatek VAT dotyczy osób wytwarzających i sprzedających produkty?

Podatek VAT wprowadzany jest na każdym kolejnym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną. Przedsiębiorca rozlicza podatek VAT z urzędem skarbowym, uzależniając wysokość podatku od wartości netto sprzedaży. Rzeczywiście to konsument płaci podatek podczas dokonywania zakupów towarów i usług, ale przedsiębiorca musi się z tego podatku rozliczyć i odpowiednią kwotę odprowadzić do fiskusa. Jak to zrobić? Najlepiej we współpracy z dobrym księgowym. Dobre biuro rachunkowe Bielsko-Biała pomoże uporządkować sprawy związane zarówno z należnym jak i naliczonym podatkiem VAT.

Biuro podatkowe – pomoc w wypełnianiu deklaracji VAT

Czynny podatnik VAT musi składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe – miesięczne lub kwartalne, w zależności od przyjętego sposobu rozliczania. Jeśli w deklaracji podatkowej zostanie wykazana nadwyżka podatku należnego (czyli od sprzedaży) nad naliczonym (od zakupu), podatnik ma obowiązek terminowej zapłaty podatku do urzędu.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments