Strona głównaPoradyJak przebiega organizacja przewozu towarów? Spedycja a transport międzynarodowy

Jak przebiega organizacja przewozu towarów? Spedycja a transport międzynarodowy

Przewóz towarów musi odbywać się zgodnie z przepisami, co oznacza, że niedopuszczalne jest przeładowanie pojazdu, przewożenie towarów niebezpiecznych przez osoby bez stosownych uprawnień, ani przekraczanie dozwolonego czasu pracy za kierownicą. Spedytor musi tak zaplanować trasę przejazdu, by wszelkie warunki bezpiecznego transportu zostały spełnione. Oczywiście im dłuższa trasa, tym planowanie takiego przewozu jest trudniejsze. Jeśli mówimy o transporcie międzynarodowym, konieczne jest respektowanie przepisów obowiązujących na terenie danego państwa. A jeśli mowa o przekraczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej, spedycja wiąże się dodatkowo z procedurami celnymi.

Co to jest spedycja?

Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów. Wielu przewoźników zatrudnia własnych spedytorów, ale bywa i tak, że planowaniem przewozu zajmują się firmy zewnętrzne, zwane firmami spedycyjnymi. Zadaniem takich firm jest wykonanie na rzecz zleceniodawcy szeregu czynności związanych z organizacją transportu. Do czynności tych należą przede wszystkim: dopasowanie środka transportu (mowa głównie o samochodach ciężarowych), doradztwo w zakresie zabezpieczeń i transportu, a także planowanie rozładunku i czuwanie nad tymi procedurami.

Spedycja to termin znaczący w branży transportowej i ściśle z nią związany. W zasadzie o transporcie, spedycji i logistyce mówi się często jako o jednej dziedzinie gospodarki, a na określenie której używa się skrótowca TSL. TSL to zespół działań łączących w sobie elementy z zakresu transportu, spedycji i logistyki, których efektem jest wydajna organizacja transportu.

Spedycja a transport międzynarodowy

Organizacja przewozu towarów z państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej jest procesem złożonym i bardzo skomplikowanym. Spedytor musi wykonać wszelkie czynności w taki sposób, by umożliwić ekonomiczne, terminowe i bezpieczne dostarczenie towaru z punktu A do punktu B. Jeśli punkt A znajduje się np. na terenie Wielkiej Brytanii, która w tej chwili jest dla Unii Europejskiej państwem trzecim, do punktu B znajdującego się w Polsce, na określenie takiej transakcji używamy terminu transport międzynarodowy. Konkretnie w tej sytuacji mamy do czynienia z importem towarów.

Zadania spedytora – przygotowanie do odprawy celnej

Transport międzynarodowy wymusza konieczność dopełnienia formalności celnych. Z tego względu spedycja międzynarodowa bywa łączona z działalnością agencji celnych, które w imieniu zleceniodawcy przygotowują dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy unijnej i dokonują zgłoszenia celnego.

Spedytor koordynuje cały proces spedycyjny, począwszy od kontaktu z klientem, poprzez kontrolę przewozu, skończywszy na rozliczeniach dokumentacyjnych. Kompletuje i kontroluje dokumenty transportowe i celne oraz wykonuje wszelkie inne czynności, niezbędne w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego przewóz towarów.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments