Strona głównaBiznesZezwolenie na transport międzynarodowy – jak uzyskać?

Zezwolenie na transport międzynarodowy – jak uzyskać?

Firmy transportowe, które zajmują się przewozem towarów przez granice i terytoria innych państw, a zwłaszcza przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, muszą zadbać o to, by zatrudnieni kierowcy mieli odpowiednie uprawnienia. Przedsiębiorca powinien zdobyć również stosowne licencje, a wcześniej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, znane również jako zezwolenie na transport międzynarodowy.

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Chcąc zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, należy posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z licencji wspólnotowej dla każdego pojazdu. Wnioski o licencję można składać drogą elektroniczną, listownie bądź osobiście podczas wizyty w urzędzie. Natomiast wniosek o zezwolenie składa się w formie papierowej.

Wspomniana licencja wspólnotowa to nic innego jak decyzja administracyjna wydawana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Oznacza to, że aby zdobyć licencję, nie trzeba przechodzić dodatkowych szkoleń ani zdawać egzaminów. Trzeba jednak spełnić inne warunki. Zdobyta licencja upoważnia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Zezwolenie na transport międzynarodowy

Mówiąc o transporcie międzynarodowym, koniecznie należy zacząć od tematu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika. Ten, kto nie ma takiego zezwolenia, nie może starać się o wspomnianą wyżej licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

O wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika należy zwrócić się do starosty albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zezwolenia wydaje również Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Zezwolenia nie są potrzebne, jeśli przewóz towarów będzie odbywał się wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania licencji wspólnotowej?

Przewoźnicy, którzy zdobyli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, a teraz chcą uzyskać zezwolenie na transport międzynarodowy, muszą złożyć wniosek o licencję wraz z wymaganymi załącznikami. W dopełnieniu formalności mogą pomóc firmy świadczące usługi celne. We wniosku należy wskazać, na jaki okres chce się otrzymać licencję, ile wypisów będzie potrzebna oraz ile pojazdów będzie użytkowanych w transporcie międzynarodowym. Oczywiście do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty za licencję. Ile to kosztuje? Wysokość opłaty za licencję oraz wypis z licencji uzależniona jest od okresu jej ważności. Licencja do 5 lat to 4000 zł plus 440 zł za każdy wypis z licencji, natomiast powyżej 5 lat (do 10 lat) to 8000 zł plus 880 zł za każdy wypis z licencji.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments