Strona głównaBez kategoriiSpedycja – czym zajmuje się spedytor?

Spedycja – czym zajmuje się spedytor?

Transport, spedycja i logistyka to pojęcia przez niektórych używane wymiennie, choć w rzeczywistości odnoszą się do różnych procesów realizowanych w firmach magazynujących i przewożących towary. Prawdą jest jednak, że pojęcia te mają ze sobą wiele wspólnego. Najwęższym z nich jest transport, czyli przewóz ładunków z miejsca początkowego do docelowego. Z kolei logistyka zajmuje się planowaniem tego, jak przepływa towar, podejmuje działania, by transport był efektywny. Pomiędzy transportem a logistyką znajduje się spedycja. Jak można ją zdefiniować? Czym zajmuje się spedytor?

Spedycja jako część działań logistycznych

Skoro logistyka zajmuje się planowaniem przepływu towaru, spedycja to dbanie o jego bezpieczeństwo i spójność. Spedytor podejmuje działania, dzięki którym przewoźnicy sprawnie dostarczą towar do miejsca docelowego. W przypadku przewozów krajowych nie jest to szczególnie skomplikowane, ale spedytorzy zatrudnieni w międzynarodowych firmach transportowych zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę w pracy. Nierzadko czekają na nich duże wyzwania, nierzadko muszą pomóc kierowcy, który utknął tysiące kilometrów stąd, bez znajomości języka, bez wiedzy, do kogo zwrócić się po pomoc.

Działania logistyczne prowadzone w firmie muszą być zgodne z wewnętrznymi ustaleniami, ale należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie mówiącej o tym, że spedytor zawsze działa zgodnie z prawem, zna prawne regulacje i normy, zawsze się do nich stosuje. Chodzi tu zarówno o regulacje dotyczące czasu pracy kierowców, regulacje dotyczące ładunków określonego rodzaju, jak i formalności związane z odprawą celną.

Czym zajmuje się spedytor?

Spedycją w firmie transportowej najczęściej zajmują się osoby, które ukończyły studia wyższe z zakresu logistyki, komunikacji rynkowej i zarządzania kryzysowego. Muszą to być osoby zorganizowane, skrupulatne. Nierzadko przydaje się również kreatywność, umiejętność szybkiego łączenia faktów i znajdowania niestandardowych rozwiązań. Spedytor powinien mieć doskonałą pamięć i zdolność do pracy pod presją czasu. Musi nadążać za zmieniającymi się przepisami w prawie krajowym, a nierzadko również międzynarodowym. Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, obecnie nie wystarczy znajomość wymogów stawianych przez państwa członkowskie UE. Należy znać również przepisy obowiązujące w państwie trzecim, jakim po brexicie stała się Wielka Brytania.

Spedycja – organizowanie przewozu towaru w praktyce

Spedytor odpowiada za organizację transportu, który odbywa się na podstawie umowy o przewóz towarów. Zawieranie umów i kompletowanie dokumentów również wchodzi w zakres jego obowiązków. Ponadto spedytor organizuje środek transportu, którym przewożony będzie towar. Najczęściej jest to oczywiście samochód ciężarowy. Przy tej okazji należy zadbać o stosowane ubezpieczenia, zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenie auta, jak i samej przesyłki. Jeśli po drodze kierowca musi przebrnąć przez odprawę celną, konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności w taki sposób, by odprawa nie była dla przewoźnika w żaden sposób kłopotliwa. Spedytorzy w firmach międzynarodowych często podejmują współpracę z agentami celnymi.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments