Strona głównaBez kategoriiNa czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość?

Praca na własny rachunek ma wiele zalet, ale ma też kilka wad, a jedną z nich jest konieczność zajmowania się sprawami księgowymi. Księgowość firmy nie zawsze wygląda tak samo. Wiele zależy od formy prowadzenia działalności, od wielkości firmy, ilości pracowników czy wysokości pozyskiwanych dochodów. W przypadku niektórych firm możliwe jest prowadzenie księgowości w uproszczonej formie, jednak zdecydowana większość podmiotów zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie spraw księgowych w firmie

Aby zrozumieć, czym księgowość uproszczona różni się od księgowości pełnej, najpierw należy wyjaśnić, czym właściwie jest księgowość i na czym polega prowadzenie spraw księgowych w firmie. Księgowość słusznie kojarzy się z rachunkami, z zakupem i sprzedażą towarów i zapisywaniem tych działań w określonej przepisami formie. Zgodnie z definicją, księgowość polega na rejestracji zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym, a niekiedy również w ilościowym. Zdarzenia te powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej.

Businesswoman Working In Office

Księgowość jest składową rachunkowości. Jej prowadzeniem może zająć się zarówno sam przedsiębiorca, biuro rachunkowe, z którym nawiąże współpracę, jak i wewnątrzzakładowy dział księgowości. Rachunkowość obejmuje m.in. okresowe inwentaryzacje, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, jak i księgowość. Sama księgowość polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, co odbywa się na podstawie dowodów księgowych.

Księgowość pełna i uproszczona

Na czym polega pełna księgowość? Prowadzenie pełnej księgowości oznacza, że księgowość ta jest prowadzona przez firmę, która nie zdecydowała się (lub nie mogła zdecydować) na ewidencję uproszczoną. W takim wypadku prowadzenie księgowości odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Dotyczy to przede wszystkim organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz takich, które mają status pożytku publicznego. Do zasad opisanych w ustawie o rachunkowości muszą stosować się również firmy, których dochód przekracza 100 tysięcy złotych rocznie.

Na czym polega pełna księgowość? Porównanie z ewidencją uproszczoną

W pełnej księgowości stosujemy się do zasad opisanych w ustawie o rachunkowości. Szczegółowo o tych zasadach opowie nam najlepsza księgowa w Bielsku-Białej. Księgowa zna również przepisy ustawy o pożytku oraz innego rozporządzenia, które z kolei istotne są podczas prowadzenia księgowości w uproszczonej formie. Stosując uproszczoną księgowość, jesteśmy zwolnieni z obowiązku przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych. Przy czym przychody netto za miniony rok podatkowy muszą być niższe niż 2 miliony euro.

Pełna księgowość stanowi zobowiązanie to rejestrowania przychodów i kosztów. Jest to system rachunkowy, który pozwala na dokładne zbadanie sytuacji finansowej firmy i sprawowanie nad nią stałej kontroli. Dzięki temu łatwiej planować nowe inwestycje.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments