Strona głównaTechnologieWysyłka towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską

Wysyłka towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską

Od 1 stycznia 2021 r. wysyłka towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską odbywa się na innych zasadach niż w przeszłości. Chociaż do końca roku trwa tzw. okres przejściowy, w trakcie którego zarówno Anglia, jak i państwa członkowskie Unii przyzwyczajają się do nowej sytuacji i wdrażają nowe procedury mające regulować wzajemne stosunki, to już dziś wymagane jest przestrzeganie określonych procedur celnych.

Relacje handlowe z Wielką Brytanią

Państwa UE utrzymują w ramach Wspólnoty dość ożywione kontakty gospodarcze. Nie jest to trudne z uwagi na utworzenie wspólnego rynku, czyli unii celnej o wspólnej polityce w zakresie regulacji produktów i swobody czynników przepływu produkcji i przedsiębiorstw. Do niedawna ze wspólnego rynku mogła korzystać również Wielka Brytania, ale od 1 stycznia 2021 r. stała się dla Unii państwem trzecim.

Dziś utrzymywanie relacji handlowych z Wielką Brytanią jest nieco utrudnione, ale w dalszym ciągu możliwe. Zwiększyła się liczba wymagań i formalności związanych zarówno z przywozem towarów do Anglii, jak i wywozem do Unii Europejskiej, choć w wielu sytuacjach wciąż stosowane są procedury uproszczone. Wszystkie formalności celne zostaną wprowadzone od 1 stycznia kolejnego roku. Odpowiedzialność za wprowadzenie formalności spoczywa przede wszystkim po stronie brytyjskiej, ale można spodziewać się, że polscy spedytorzy i przewoźnicy również będą odczuwać pewien dyskomfort w styczniu 2022.

Wysyłka towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską – zgłoszenie celne

Obrót towarowy ze Zjednoczonym Królestwem odbywa się na określonych zasadach. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się wysyłką towarów dla jednej ze stron, muszą dopełnić formalności celnych. Na szczęście mogą liczyć na pomoc ze strony specjalistów od przepisów celnych. Agencja celna Anglia będzie pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a organami celnymi. Pomoże w dopełnieniu formalności celnych związanych z przewozem towarów z państwa trzeciego  lub wywozem towarów do państwa trzeciego. Przewożone towary podlegają dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Handel towarowy z Wielką Brytanią

Wszystkie podmioty zaangażowane w handel towarowy z Wielką Brytanią powinny śledzić informacje dotyczące procedur celnych. Systematycznie wprowadzane są nowe przepisy dotyczące importu i eksportu, zakłada się, że wraz z początkiem 2022 r. dojdzie do całkowitego wykluczenia uproszczonych procedur celnych. Przywóz do Polski towarów z Wielkiej Brytanii będzie wymagał  dokonywania importowych zgłoszeń celnych, natomiast wywóz towarów do Anglii wymusza konieczność zgłoszenia procedury wywozu. Istotny jest fakt, że zdecydowaną większość formalności da się załatwić drogą elektroniczną i właśnie z tej możliwości korzystają agencje celne. Istnieje szansa, że dzięki temu na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej nie będzie tworzyła gigantyczna kolejka.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments