Strona głównaPoradyAkcesoria kominiarskie – z jakich narzędzi korzysta kominiarz?

Akcesoria kominiarskie – z jakich narzędzi korzysta kominiarz?

1 x dedyk, 3000znaków fraza akcesoria kominiarskie anchor dobry sklep z akcesoriami dla kominiarzy link do

Zawód kominiarza zaliczany jest do profesji rzemieślniczych. Rzemieślnik to ktoś, kto we własnym imieniu i na własny rachunek wykonuje działalność gospodarczą, do której uprawniają zdobyte kwalifikacje zawodowe. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem, decyduje jej charakter, rozmiar, brak cech uciążliwości środowiskowej i społecznej typowej dla produkcji i przemysłu. Kominiarstwo doskonale wpisuje się w tę definicję. Kominiarze spokojnie wykonują swoją pracę, wykorzystując do tego celu określone akcesoria kominiarskie.

Uprawnienia do wykonywania zawodu kominiarza

Kominiarz powinien posiadać określone cechy osobowe i predyspozycje fizyczne. Istotne jest dobre zdrowie, siła fizyczna, brak lęku wysokości, ale też wysokie poczucie odpowiedzialności i skrupulatność. Oczywiście poza tym wszystkim potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności. Opanowanie umiejętności kominiarskich i podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa i instalacji grzewczych potwierdza egzamin. Pozytywny wynik egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji zawodowych kominiarza.

Uprawnienia kominiarskie można zdobyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ukończenie szkoły o profilu kominiarskim. W trakcie nauki i bezpośrednio po niej odbywają się praktyki, a następnie absolwenci przystępują do egzaminu czeladniczego. Drugi sposób polega na odbyciu praktyki bezpośrednio i mistrza kominiarstwa, od którego przyszły kominiarz uczy się zawodu. Taka praktyka trwa trzy lata, następnie kandydat przystępuje do egzaminu czeladniczego, a jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu. Czeladnik ma dalsze możliwości rozwoju kariery – po sześciu latach pracy w zawodzie może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Praca kominiarza a akcesoria kominiarskie

To, jakie obowiązki zawodowe może wykonywać kominiarz, uzależnione jest od stopnia zawodowego i rodzaju zdobytych uprawnień. O ile czyszczeniem kominów może zająć się osoba świeżo po egzaminie czeladniczym, o tyle przeglądy kominiarskie zarezerwowane są dla mistrzów kominiarstwa i osób z uprawnianiami budowalnymi. Tylko one mogą wykonać sprawdzanie drożności przewodów kominowych, ocenić stan kratek wentylacyjnych i proces cyrkulacji powietrza, a następnie spisać stosowany protokół. Praca kominiarza nie zawsze jest zatem zajęciem brudnym.

Ci kominiarze, którzy odpowiadają za czyszczenie przewodów kominowych, korzystają z szeregu różnorodnych akcesoriów, ale i środków chemicznych ułatwiających udrażnianie najmocniej zanieczyszczonych kominów. Dobry sklep z akcesoriami dla kominiarzy ma w ofercie różnorodne produkty ułatwiające kominiarzom wykonywanie obowiązków zawodowych.

Najczęściej wykorzystywane akcesoria kominiarskie

Do najczęściej wykorzystywanych akcesoriów kominiarskich należy zaliczyć liny kominiarskie oraz pręty przepychaczy stalowe i z włókna szklanego. Kominiarze używają również kul kominiarskich żeliwnych, gumowych lub aluminiowych, pełnych lub z wybraniem. Kolejną kategorię stanowią bolce i groty do przebijania, różnego rodzaju łańcuchy z obciążnikami i wałki giętkie. Kominiarze używają również łyżek i skrobaków oraz lusterek. W cięższych przypadkach sięgają po materiały szamotowe i środki chemiczne.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments